SAVAITINĖS TEMOS

Savaitinės maldų temos

I SAVAITĖ – Sausio 1–7 d.

Jėzaus Viešpatystės skelbimas. Mylėti Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis. Nuversti, bet kokius stabus.

II SAVAITĖ- Sausio 8–14 d.

Dėkojimas. Dėkoti ir šlovinti Viešpatį už tai, ką Jis padarė mūsų asmeniniame, mūsų šalies ir kaimyninių Baltijos šalių gyvenime.

III SAVAITĖ- Sausio 15–21 d.

Tapatybės atkūrimas. Dievas sukūrė žmones pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Dievas sukūrė skirtingas tautas, su unikalia tapatybe ir paveldu. Maldoje prašyti Viešpaties išgydyti Baltijos šalių žaizdas ir duoti apreiškimą, kaip Jis mato kiekvieną iš šių trijų tautų. Koks yra kiekvienos šalies tikslas ir pašaukimas?

IV SAVAITĖ- Sausio 22–28 d.

Prabudimas Baltijos šalyse. Maldoje prašyti, kad žmonės asmeniškai pažintų Dievą, pajustų sąžinės graužatį ir Šv. Dvasios apkaltinimą dėl savo nuodėmių; kad jų širdys su atgaila gręžtųsi į Dievą. Malda už Evangelijos skelbimą su galia ir už tikinčiuosius – kad jų gyvensena būtų tikras liudijimas Dievo šlovei.

V SAVAITĖ- Sausio 29 – vasario  4 d.

Bažnyčia. Malda už Kristaus kūne besidarbuojančius lyderius, pastorius ir kitus tarnautojus. Dievo melsti naujų bendruomenių užgimimo, naujos vizijos ir Dievo galybės. Taip pat prašyti vienybės Kristaus kūne, skausmingų praeities žaizdų išgydymo, santykių atkūrimo ten, kur jie nutrūko ar pašlijo, naujo įkvėpimo ir naujų idėjų darbuojantis bendram Dievo karalystės labui.

VI SAVAITĖ- Vasario 5–11 d

Vaikai ir jaunimas. Malda už kylančią naująją Baltijos šalių kartą. Maldoje prašyti, kad jaunuoliai atrastų Dievo jiems paskirtą kelią ir pašaukimą. Melsti jiems apsaugos nuo bet kokio blogio. Melsti išminties tėvams, kurie pakloja pamatą būsimai kartai. Melsti, kad kuo daugiau žmonių pažintų Viešpatį jauname amžiuje ir būtų mokomi Dievo kelių.

VII SAVAITĖ- Vasario 12–18 d.

Valdžia. Melsti už visus valdžioje esančius žmones, už visus prie šalių vairo stovinčius lyderius. Melsti, kad Baltijos šalyse būtų išaukštintas Dievo teisumas, taip pat išminties ir tiesos dvasios. Melsti už valstybinių sienų apsaugą. Maldoje prašyti, kad būtų priimami ir patvirtinami teisingi įstatymai.

VIII SAVAITĖ- Vasario 19–25 d.

Švietimas. Melstis už visus pedagogus (mokytojus, auklėtojus). Maldoje užtarti švietimo politiką, prašyti išminties ir supratimo priimant švietimo įstatymus.

IX SAVAITĖ- Vasario 26 – kovo 4 d.

Ekonomika, verslas, mokslas, technologijos, žemės ūkis. Maldoje prašyti daugiau kūrybingumo, naujų idėjų šiose srityse. Melsti visokeriopo palaiminimo ir klestėjimo Baltijos šalims.

X SAVAITĖ- Kovo 5–11 d.

Žiniasklaida. Melsti, kad per filmus, muziką, radiją, televiziją, laikraščius ir kitas informacines priemones būtų skleidžiama kuo mažiau netiesos; kad tiesa ir dorybė būtų pagrindiniai standartai, į kuriuos lygiuotųsi tų sričių specialistai.

XI SAVAITĖ- Kovo 12–18 d.

Grožis, menas, sportas, pramogos. Maldoje prašyti, kad šių sričių pamatas būtų Dievo grožis, išradingumas ir meistriškumas. Melsti, kad per šias sritis spinduliuotų gyvybė. Melsti sveiko požiūrio į save ir aplinką.

XII SAVAITĖ- Kovo 19–25 d.

Sveikata, aplinkos apsauga, poilsis, laisvalaikis. Maldoje prašyti, kad gyventojai būtų geri kūrinijos prievaizdai, tausotų aplinką, gamtą, protingai naudotų išteklius, rūpintųsi savo kūnu, sveikata.

XIII SAVAITĖ-  Kovo 26 – balandžio 1 d.

Meilė artimui ir savo miestui. Malda už skurstančius, nepriteklių kenčiančius žmones, našles, našlaičius, svetimšalius, narkomanus, priešus, kitas etnines grupes, kalinius Baltijos šalyse.

XIV SAVAITĖ- Balandžio 2–8 d.

Kaimyninių šalių laiminimas. Maldoje užtarti ir laiminti tiek Baltijos šalis, tiek kitas kaimynines šalis (Rusiją, Lenkiją, Baltarusiją).

XV SAVAITĖ- Balandžio 9–10 d.

Šv. Dvasios kvietimas veikti Baltijos šalyse. Šių šalių atnešimas Dievo akivaizdon, Jo globos prašymas ateinančiam šimtmečiui.