Kaip ir ką konkrečiai galima nuveikti?

Prie mūsų veiklos galite prisijungti įvairiai – per Facebooką, el. paštu ar per internetinę svetainę.

Kiekvieną savaitę per ateinančių metų pirmąsias 100 dienų maldoje bus susitelkiama į kurią nors konkrečią temą.

Tikintieji melstis gali individualiai ar grupelėse – susirinkę namuose, kieno nors darbovietėje, mokykloje, bažnyčioje, bet kuriame mieste ar regione.

Tam tikslui bus sukurtas atskiras kiekvienos šalies Facebooko profilis, kur galėsite palaikyti ryšį su kitais tikinčiaisiais, pasidalyti įžvalgomis ir atsakymais, gautais maldoje, kviesti kitus dalyvauti savo maldos grupelėje.

Žinome, kad jau yra susikūrusios skirtingos maldų grupės, veikia įvairios iniciatyvos. Neketiname jų gesinti ar steigti naujos organizacijos – tiesiog raginame įsitraukti su jau esama maldos grupe ir melstis pagal kiekvienos savaitės temą. O jei maldos grupės nėra, raginame ją suburti.

NAUDINGI PASIŪLYMAI (galite sugalvoti ir savo)

 • organizuokite kassavaitinį maldos susirinkimą savo bažnyčioje;
 • melskitės drauge su kitais per sekmadienines pamaldas;
 • suburkite savo mieste ar gyvenvietėje maldos grupę, jei tokios nėra;
 • inicijuokite maldos susirinkimą (su tiesiogine transliacija ar be jos), pasitelkę socialinius tinklus;
 • kasdien atsidėkite  maldai su savo artimaisiais;
 • organizuokite video maldos konferenciją per internetą;
 • praktikuokite maldos pasivaikščiojimus savo mieste/kaime;
 • surenkite maldos kampaniją savo šalyje;
 • savo telefone nusistatykite priminimą ir kasdien konkretų laiką skirkite maldai;
 • organizuokite visą parą trunkantį maldos ir šlovinimo susirinkimą;
 • suplanuokite maldos kelionę po Baltijos šalis ir kt.