Ką naudingo ta proga galėtų nuveikti Kristaus kūnas? Kokią dovaną galėtų įteikti Baltijos šalims?

Maldų temos

I SAVAITĖ

Viešpatystės skelbimas.

II SAVAITĖ

Dėkojimas.

III SAVAITĖ

Tapatybės

IV SAVAITĖ

Prabudimas Baltijos šalyse.

Parodyk savo didybę aukštai danguje, Dieve, ir savo šlovę visoje žemėje! - Psalmynas 57, 12 (LBD)

Baltic100

2018 m. sausio 1 d. – balandžio 10 d.

Ta proga vyks daug šventinių renginių.

Ką naudingo ta proga galėtų nuveikti Kristaus kūnas? Kokią dovaną galėtų įteikti Baltijos šalims?

O ką, jei šimtą kito šimtmečio pirmųjų dienų skirtume laiko tikslingai maldai?

Ar mūsų istorija pasikeistų, jei tūkstančiai tikinčiųjų sutartinai budėtų maldoje ir kviestų Viešpatį užlieti Baltijos šalis, sužadinti širdis, jei prašytų Jo karalystės atėjimo ir Jo valios įgyvendinimo?


Užsiregistruokite

Užsiregistruokite, jei pageidaujate el. paštu gauti priminimus su savaitinėmis maldų temomis.